Pracuj a udělej si radost


Také to tolik milujete, když vám pÅ™istane výplata na úÄtÄ›? Já popravdÄ› vždycky Äekám na výplatu celý mÄ›síc a pro nÄ›koho je to velice nároÄné, tak je to nároÄné i pro mÄ›, protože já se vždycky nemůžu doÄkat, a nemůžu dospat, než dostanu výplatu. Protože, když dostanou výplatu, tak já jsem taková že jdu prostÄ› hnedka utrácet. Já straÅ¡nÄ› ráda utrácím, straÅ¡nÄ› ráda chodím nakupovat a vždycky jsem ráda, když mám vydÄ›lané peníze, protože za vydÄ›lané peníze si můžu ledas co koupit. Můžu se jít podívat tam kde se mi to líbí a popřípadÄ› si opravdu můžu koupit, to co se mi hodnÄ› zalíbí. Výplata je pro hodnÄ› lidí opravdu tím nejdůležitÄ›jším, protože je potÅ™eba zaplatit energie a prostÄ› různé náklady, výdaje a ty nejdůležitÄ›jší vÄ›ci.
 
Práce
 
Ale potom je také důležité, aby nám opravdu zbyly nÄ›jaké peníze, protože je potÅ™eba, abychom si udÄ›lali taky takovou tu radost. Já jsem taková, že já si vždycky udÄ›lám tu radost a vždycky si jdu nÄ›co koupit. A i když mi tÅ™eba z výplaty zbyde ménÄ› penÄ›z, tak vždycky si jdu radost udÄ›lat, protože to je pro nás to nejdůležitÄ›jší a rozhodnÄ› se budeme cítit i mnohem lépe a jsme i mnohem víc spokojenÄ›jší. MÄ›síc je taková dlouhá doba Äekání na výplatu. Chápu že výplata je kolikrát pomalu hnedka pryÄ, protože nÄ›jaké vÄ›ci se zaplatí, a peníze hned trochu víc zmizí. Pak hnedka je zase další mÄ›síc a Äeká se na další výplatu, ale vždycky je potÅ™eba si opravdu radost udÄ›lat.
 
Práce
 
Takže neváhejte a udÄ›lejte si vždycky tu radost jako já, protože Äím víc si toho nakoupíte, tím víc radostí budete mít. A pokud vám nestaÄí výplata, a z práce dostanete ménÄ› penÄ›z, tak pokud máte Äas, tak je dobré si zajít tÅ™eba obÄas i nÄ›kam na brigádu. Já tÅ™eba osobnÄ› to tak hodnÄ› Äasto taky dÄ›lám, že když opravdu mám možnost, tak si jdu tÅ™eba i nÄ›co pÅ™ivydÄ›lat, protože to je tím nejlepším Å™eÅ¡ením. Můžete toho potom mnohem víc utratit. SamozÅ™ejmÄ› je jasné že urÄitÄ› je pro vás mÄ›síc nároÄný, že jste tÅ™eba utahaní z práce, ale pokud jsi po práci dáte více odpoÄinku, tak tÅ™eba potom na tÅ™i hodinky i nÄ›kam jít do jiné práce a nÄ›co si pÅ™ivydÄ›lat je urÄitÄ› dobrou volbou. I obÄasná brigáda formou úklidu nÄ›kde ve firmÄ›, není vůbec Å¡patná volba.

Také to tolik milujete, když vám pÅ™istane výplata na úÄtÄ›? Já popravdÄ› vždycky Äekám na výplatu celý mÄ›síc a pro…