Relaxace pro zaměstnance


Co vás v životÄ› nejvíce baví? Nebo patříte k tÄ›m lidem, kteří jenom pracují a jsou takzvaní workoholici? Musím říct, že mÄ› práce nikdy moc nebavila, ale je to logické. Je jasné, že lidé se nejradÄ›ji spíše budou bavit, než aby pracovali. Kdyby bylo jenom na mÄ›, tak já bych vlastnÄ› v každém zamÄ›stnání udÄ›lala nÄ›jaký zábavný koutek, ale dozvÄ›dÄ›la jsem se, že tohle doporuÄují i psychologové. Prý, když lidé budou mít k dispozici nÄ›jakou relaxaÄní místnost a prima zábavný koutek, tak prý potom mají také lepší výkony. Takové lepší pracovní výkony, které jistÄ› zaujmou i zamÄ›stnavatele, tak i samotné zamÄ›stnance. Protože já si myslím, že když zamÄ›stnanci budou v pohodÄ› a budou mít zábavu v práci a mohou tÅ™eba si tam na patnáct minut za jeden den za jednu pracovní smÄ›nu jít a tÅ™eba se tam uklidit nebo poslechnout hudbu a nebo tÅ™eba namalovat obrázek, to já nevím.

Jak relaxujete vy?

Můžou tam dělat opravdu cokoliv, tak předpokládám a myslím si, že by třeba všichni tito zaměstnanci byli více uklidněni a měli by lepší pracovní morálku. Měli by lepší pracovní nasazení a podle mého názoru každému zaměstnavateli by se líbilo, kdyby jeho zaměstnanci byli opravdu hodně výkonní a měli také vysoké pracovní nasazení.

Hudba vždy uklidní.

Kdybych já byla zamÄ›stnavatel, tak bych tuhle svým zamÄ›stnancům toto dovolila, aby si tÅ™eba na deset a nebo na patnáct minut odbÄ›hli do relaxaÄní místnosti. Můžou si tam tÅ™eba dopřát kávu, horký Äaj nebo si lehnout na lehátko nebo na masážní kÅ™eslo. Takhle jsem to vidÄ›la v NÄ›mecku, kde jsem byla na brigádÄ›. Když jsem dÄ›lala chůvu. Každá chůva takhle mohla si vždycky na deset minut každý den odbÄ›hnout a mohla se nechat namasírovat na speciálním kÅ™esle. Nebo si odpoÄinout, lehnout, nebo si dát horký Äaj a tak podobnÄ›, nebo si tÅ™eba zavolat a nebo si zahrát tÅ™eba hru na mobilním telefonu a nebo na poÄítaÄi, který byl v relaxaÄní místnosti. 

Co vás v životÄ› nejvíce baví? Nebo patříte k tÄ›m lidem, kteří jenom pracují a jsou takzvaní workoholici? Musím říct,…