Život a zdraví


Elektřina je pro nás mnohým. Jedná se o něco, bez čeho bychom se v dnešní době nebyli schopni vůbec obejít. Vždyť všechny spotřebiče, které během dne využíváme jedou na elektrický proud. Ať už se jedná o nabíjení telefonu, počítač, ledničku, pračku nebo cokoli jiného v domácnosti, vše před využitím musíme zapojit do sítě. Jenže, jak všichni jistě víme, právě i elektrický proud umí být sice dobrá sluha, ale zlý pán. Snad každý od svých rodičů slyšel upozornění, aby nesahal do elektrické zásuvky nebo aby s kamarády nenabyl příliš velké odvahy a nešel si hrát k drátům elektrického vedení. Proč se vlastně všichni tak bojí?

elektrická žárovka

A má tento strach své opodstatnění? Odpověď můžeme hledat na pitevních stolech soudního lékařství, kde se do roka objeví pár odvážlivců, kteří si chtěli poměřit své síly s elektrickým obvodem. Pokud elektrický proud prochází lidským tělem, nemusí mu vlastně vůbec nic udělat. Pravidlem ale je, že naopak vytvoří zranění neslučitelné se životem. Záleží totiž na vlastnostech procházející elektrické energie.

přírodní elektrická energie

Elektřina prochází od místa kontaktu (velmi často horní končetina) k místu uzemnění (obvykle dolní končetiny). Na těchto místech vstupu a výstupu je kladem kůží největší odpor, takže zde můžeme najít drobná místa popálení, jinak na vnitřních orgánech nemusíme pozorovat vůbec nic. Ale tím, že proud prochází obvykle i přes oblast hrudníku, zasahuje převodní systém srdeční, takže dojde k srdečním arytmiím, na které postižený jedinec velmi rychle umírá. Kontrola elektrických spotřebičů může být pro Váš domov opravdu zásadní a nezbytná. Ceník revizí elektro je praktickou pomůckou, která Vám pomůže při rozhodování. Ale stejně jako platí i v jiných oborech, žádná cena není tak vysoká, aby vyrovnal cenu vlastního zdraví a života, který máme každý jen a pouze jeden.

Elektřina je pro nás mnohým. Jedná se o něco, bez čeho bychom se v dnešní době nebyli schopni vůbec obejít.…