Skutečně dobře připravený školní výlet


ChtÄ›li bychom vám pÅ™edstavit možnost, jak udÄ›lat vaÅ¡e Å¡kolní výlety pro žáky i pro vás samotnÄ› zajímavÄ›jší. Jde o to, že když máte celou akci na povel vy, tak neustále jen nÄ›co Å™ešíte, plánujete, pÅ™esunujete, vymýšlíte a celkovÄ› vám to pÅ™ináší velkou míru stresu pÅ™i vší té zodpovÄ›dnosti a organizaci. ÄŒlovÄ›k aby se z toho pak nezbláznil, tak dÄ›lá doslova psí kusy. Je tu ale i jiné Å™eÅ¡ení. To naÅ¡e. Místo toho, abyste se s organizací takového výjezdu moÅ™ili sami, pÅ™enechejte tyto starosti nám. NaÅ¡e výlety jsou peÄlivÄ› naplánované a za doprovodu zkuÅ¡ených průvodců získáte pocit, že jste na výletu spolu s dÄ›tmi jako úÄastník, ne jako jejich dozor.

Nahlédněte na program našich akcí

OstatnÄ›, naÅ¡i pÅ™esnou nabídku vÄetnÄ› reakcí lidí, kteří se již s námi za dobrodružstvím vypravili, si můžete prohlédnout sami. PÅ™ipravili jsme pro vás pÅ™ehledné internetové stránky, kde v jednotlivých jejích sekcích můžete sledovat v podstatÄ› vÅ¡e, co se týká naší Äinnosti, od Äasto kladených otázek po fotografie z naÅ¡ich výletů.

ChtÄ›li bychom vám pÅ™edstavit možnost, jak udÄ›lat vaÅ¡e Å¡kolní výlety pro žáky i pro vás samotnÄ› zajímavÄ›jší. Jde o to,…