Umřela naděje poslední?


Každý, kdo je spokojený se stávající politickou situací, hledí vždy s urÄitými obavami do budoucna. Nerad by, aby se tato pro nÄ›j dobrá situace zmÄ›nila k horšímu, což by se také mohlo lehce stát. A ti, kdo jsou s politickou situací nespokojeni, naopak hledívají do budoucnosti s nadÄ›jí, že budou další zmÄ›ny tím, co pÅ™inese aspoň nÄ›jaké zlepÅ¡ení.

A kteří ze zmínÄ›ných se spíše doÄkají? Bývají zmÄ›ny na politické scénÄ› nÄ›Äím, co nám prospívá, nebo naopak nÄ›Äím Å¡kodícím? V mém případÄ› Å¡lo i o zlepÅ¡ení, i o zhorÅ¡ení, vÄ›tÅ¡inou ale o zhorÅ¡ení. Bohužel.

foto politika

VezmÄ›me si tÅ™eba takové Rakousko-Uhersko. Kolik lidí nedalo dopustit na císaÅ™e pána, jenže kolik nás souÄasnÄ› nechtÄ›lo žít pod rakouskou nadvládou! A když jsme se tedy po první svÄ›tové válce odtrhli, to bylo slávy a nadÄ›jí, co vÅ¡echno dá naÅ¡im lidem nová republika, která už bude jenom naÅ¡e!

O řádově dvě desetiletí později jsme tu ale už měli docela jiné vládce. V podstatě loutky německých nacistů. A zatímco to pro některé našince, víme které, znamenalo pozitivní změnu, pro většinu národa tu nebyly naděje na šťastný život.

PÄ›taÄtyÅ™icátý rok a konec války dal vÄ›tÅ¡inÄ› naÅ¡ich lidí nadÄ›ji, že jednou zase bude líp. Až se odstraní následky války.

Jenže pÅ™iÅ¡el osmaÄtyÅ™icátý rok, a ten pÅ™ivítali s nadÄ›jemi jenom leviÄáci a zastánci rovnostářství. Ostatní pÅ™iÅ¡li o nadÄ›je na demokracii. A to na další dvÄ› desetiletí.

foto politiÄky

Pak se kdekdo zaÄal dívat do budoucnosti opÄ›t s nadÄ›jemi. Bylo tu uvolnÄ›ní, objevil se pojem socialismus s lidskou tváří.

Ovšem to nevzbuzovalo naděje dlouho. Přišla okupace a od té chvíle už nám zase vládly pevnou rukou loutky cizích mocnářů. Jen ne německých, nýbrž sovětských.

Další velkou nadÄ›jí na zmÄ›nu byla sametová revoluce. A i ta pÅ™inesla dosud trvající období nadÄ›jí i zklamání. To podle toho, jak se na to díváme. A pro mÄ› pÅ™inesla poslední léta zklamání v tom, jak se zase dobrovolnÄ› vracíme k socialistickému smýšlení. A necháme se manipulovat mocnými, kteří nám obÄas pohodí ohlodanou kost, namísto abychom mysleli na budoucnost.

Říká se ale, že naděje umírá poslední. A doufám, že ještě neumřela.

Každý, kdo je spokojený se stávající politickou situací, hledí vždy s urÄitými obavami do budoucna. Nerad by, aby se tato pro…