Budovy a politika


Pamatujete si na takový film anebo co to bylo, asi pořád, jak se to jmenovalo Politické haraÅ¡ení nebo S politiky netanÄím? Já si myslím, že si na tohle asi bude vzpomínat každý, protože já pÅ™edpokládám, že to bylo asi nÄ›kdy na pÅ™elomu tisíciletí, kdy běžel tento hodnÄ› populární poÅ™ad. Politické haraÅ¡ení, abych se pÅ™iznala, mnÄ› v té dobÄ› možná bylo tak deset nebo jedenáct let a taky jsem se na to obÄas koukala. MÄ› to opravdu hodnÄ› bavilo. A myslím si, že ta žena moderátorka se jmenovala Bubílková a byla opravdu prima. Ta to s politiky umÄ›la!  Politika mÄ› zajímala a myslela jsem si, že je to vlastnÄ› taková zábava a že je tam taková atmosféra jako ve Å¡kole.

Politické krásné budovy.

Jenomže to jsem byla malá a už nyní vím, že opak je pravdou. Politika není jako ve Å¡kole, ale politika je nÄ›kdy nÄ›co jako cirkus. Ano, věřte mi nebo ne, ale nÄ›kdy je politika taková, že se tam sotva ÄlovÄ›k vyzná a bude vÄ›dÄ›t, co zrovna daný politik chce tím říct, co říká. Také kolikrát vidím v televizi, jak se politici mezi sebou perou, což je velice neprofesionální a myslím si, že to na každého z nich hází nejenom opravdu Å¡patný pohled veÅ™ejnosti, ale také potom to hází Å¡patný pohled na politickou stranu, takže kdybych já mÄ›la nÄ›koho ve své politické stranÄ›, kdo je tÅ™eba nepořádný anebo je agresivní, tak bych ho samozÅ™ejmÄ› potom nechtÄ›la.

Také mě baví politika v Americe.

MnÄ› tohle pÅ™ijde opravdu hodnÄ› Å¡patné a nelíbí se mi to a nemám ráda násilí, takže nechápu, proÄ takoví lidé v politice vůbec jsou. Protože podle mého názoru to je takové Å¡patné a nedává to ani dobrý příklad lidem. Politici chtÄ›jí, aby lidé byli sluÅ¡ní a aby si vážili v sebe navzájem. Ale když potom vidíme, jak se vám tÅ™eba perou nebo zesměšňují nebo si nadávají a dÄ›lají si naschvály, tak si kolikrát říkám, proÄ se tohle vůbec dÄ›je a proÄ páni politici po nás chtÄ›jí nÄ›co, když to sami oni nedÄ›lají a dÄ›lají například oni horší vÄ›ci než jiní lidé. 

Pamatujete si na takový film anebo co to bylo, asi pořád, jak se to jmenovalo Politické haraÅ¡ení nebo S politiky…