Čím menší, tím lepší?


Jistěže je to pochopitelné. Těžko by se nÄ›kdo chtÄ›l tÅ™eba vláÄet s mobilním telefonem na vozíku jen proto, že by jej v ruce neunesl. NynÄ›jší telefony se snaží být co nejtenÄí a nejlehÄí. A nové a nové technologie tomuto trendu jen nahrávají. Možná za chvíli pÅ™ijde doba, kdy si mobil složíme do kapsy jako kus papíru a pÅ™i použití se automaticky rozloží tak, aby se dal držet v ruce.  

První mobilní přístroje skuteÄnÄ› nebyly jedny z nejlehÄích a zaÄala je využívat, kdo jiný než armáda. Zde se jeÅ¡tÄ› vývoj tÄ›chto přístrojů dosti tajil, takže na svÄ›t vyÅ¡ly pro běžné spotÅ™ebitele o nÄ›co pozdÄ›ji. OficiálnÄ› to bylo tÅ™etího dubna tisíc devÄ›t set sedmdesát tÅ™i. Přístroj byl firmy Motorola a nesl název DynaTAC 8300. K nám do naší vlasti a k volnému prodeji vÅ¡ak byla jeÅ¡tÄ› hodnÄ› dlouhá cesta. Ta trvala bez dvou roků zhruba necelých dvacet let. Pak se zde zaÄal prodávat přístroj Nokia MD59 a lidem je nabízel dnes již neexistující operátor Eurotel.  

focení mobilem

NepÅ™edstavujte si vÅ¡ak klasickou krabiÄku, to v žádném případÄ›! Tento mobil spíše pÅ™ipomínal vojenskou vysílaÄku, kterou znáte z filmů. Ano, takovou tu vÄ›c, co nosili vojáci na zádech a co byly spojeny s touto základnou klasickým krouceným kabelem. TlaÄítka pak byla umístÄ›na na sluchátku s mikrofonem. Tento aparátek vážil pÅ™es ÄtyÅ™i kilogramy a jeho cena se pohybovala kolem Å¡edesáti tisíc korun. Ke spoustÄ› nevýhod je tÅ™eba pÅ™iÄíst slabou baterii, jen na pár minut hovoru. Takže tak jako se pozdÄ›ji hledal signál, musel uživatel hledat neustále nÄ›jaký zdroj energie.  

mobil v ruce

Tento přístroj si samozÅ™ejmÄ› nemohl dovolit každý, a když si navíc pÅ™ipoÄteme cenu hovorného, protože jste platili i ten příchozí, vyjde vám taková suma, že byste se chytali za hlavu. Tyto doby jsou vÅ¡ak již dávno pryÄ. PÅ™iÅ¡la doba zmenÅ¡ování a nyní zaÄíná zase doba zvÄ›tÅ¡ování. Je to pÅ™edevším kvůli hraní her a sledování filmů. 

Jistěže je to pochopitelné. Těžko by se nÄ›kdo chtÄ›l tÅ™eba vláÄet s mobilním telefonem na vozíku jen proto, že by…