Kvalita a stream


Já si myslím, že kdyby lidé vÄ›dÄ›li, že si díky poÄítaÄi a technologii, také mohou vydÄ›lat opravdu pÄ›kné peníze, tak by tÅ™eba do toho Å¡li. Jenomže když takhle můj bývalý partner už nemÄ›l vůbec na alimenty, tak jsem mu poradila, že by si také mohl zkusit vydÄ›lávat tÅ™eba psaním různých Älánků anebo reklamních slotů. Jenomže můj partner tohle nechtÄ›l. Prý na tohle nemá vůbec žádný Äas. Já jsem si Å™ekla a říkala jsem si, tedy jenom pro sebe jenom tak v duÅ¡i, že když nemá žádnou práci a nemá peníze, tak by pÅ™eci mÄ›l brát úplnÄ› vÅ¡echno. Nejhorší na tom bylo, že on byl spíše líný. Já jsem mu také odpovÄ›dÄ›la, že mám dvÄ› zamÄ›stnání a že i takhle sotva vÅ¡echno zvládám splácet.

Kvalita je důležitá.

Ale on se stále k tomu nemÄ›l, takže nakonec to dopadlo tak, že nás Äekal soud. Ale spíše bych se chtÄ›la vÄ›novat té kvalitní informaÄní technologii, že se právÄ› díky i tomuhle ÄlovÄ›k může vydÄ›lat a také si nÄ›jaké peníze pÅ™ivydÄ›lat. Tohle by mÄ› opravdu hodnÄ› bavilo. Proto jsem velice ráda, že existují takové možnosti, kdy si ÄlovÄ›k opravdu může vydÄ›lat peníze online. A co si o tom myslíte vy? Také jste nÄ›kdy zkouÅ¡eli, že byste si chtÄ›li vydÄ›lávat peníze online? Já jsem také zkouÅ¡ela ze zaÄátku nabízet různé finanÄní produkty. ChtÄ›la jsem, aby si lidé ode mÄ› brali různé půjÄky.

Práce na streamu je zajímavá.

SamozÅ™ejmÄ›, že ne z mých penÄ›z, ale byly to firemní peníze, kdy jsem jako nabízela takové malé půjÄky. Bohužel tohle mi ale nevynášelo. Takže jsem to musela vzdát, protože tyto poÄítaÄové programy a další informaÄní technologie byly opravdu nad moje znalosti, pro mÄ› to bylo velice složité a nároÄné, takže jsem se na to radÄ›ji vykaÅ¡lala. ChtÄ›la jsem mít takovou práci, která je online pÅ™es poÄítaÄ, ale aby to zase bylo takové jednoduché. Uvidím, jak to bude nakonec probíhat, ale zatím jsem si naÅ¡la douÄování. Já právÄ› streamuji anebo jsem také na skypu a takhle uÄím vÅ¡echny anglicky a italsky. Baví mÄ› to a vydÄ›lám si peníze. 

Já si myslím, že kdyby lidé vÄ›dÄ›li, že si díky poÄítaÄi a technologii, také mohou vydÄ›lat opravdu pÄ›kné peníze, tak…