Peníze a domácí mazlíček


Podle mého názoru bez penÄ›z by to v dneÅ¡ní dobÄ› vůbec neÅ¡lo. Peníze jsou podle mého názoru velice důležité. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych nemÄ›la peníze, že bych z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. Proto si myslím, že lidé by také mÄ›li v první Å™adÄ› Å¡etÅ™it. Vzpomínám si, že jakmile jsem chodila poprvé do svého prvního zamÄ›stnání, to mi bylo asi dvacet let, protože jsem studovala stÅ™ední Å¡kolu a potom jsem jeÅ¡tÄ› dÄ›lala dva náhradní kurzy pro případ nouze, kdyby mÄ› zamÄ›stnání nebavilo. Tak, abych mÄ›la v zásobÄ› jeÅ¡tÄ› jedno zamÄ›stnání. A řeknu vám, že když jsem si vydÄ›lávala peníze, tak i ze své první výplaty jsem si odložila patnáct stovek, protože jsem jeÅ¡tÄ› po stÅ™ední Å¡kole dva roky bydlela u rodiÄů.

Někdo obrací každou korunu.

Nemusela jsem platit nájem a jenom jsem penÄ›z mi pÅ™ispívala mamince na domácnost, takže jsem uÅ¡etÅ™ila opravdu spoustu penÄ›z. Myslím si, že lidé, když budou Å¡etÅ™it peníze, tak je to potom pro jejich dobro. Potom lidé nemusí zaskoÄit vůbec žádná nehoda, tÅ™eba když budou potÅ™ebovat nÄ›co nového koupit a nebo nÄ›co opravit. Také Å¡etříte peníze? Mnoho lidí si myslí, že Å¡etÅ™ení penÄ›z není vůbec důležité, že prý se jim nic nerozbije, jenomže potom lidé jsou na omylu a jsou velice pÅ™ekvapení a naÅ¡tvaní, když se jim nÄ›co doma rozbije, nebo když budou potÅ™ebovat nÄ›jaké peníze na opravu a nebo tÅ™eba na zaplacení nÄ›Äeho. Mnoho lidí dokonce ani nemá tÅ™eba na zaplacení obÄ›dů dítÄ›ti ve Å¡kolce a nebo ve Å¡kole.

Had není levná záležitost.

Moje kamarádka mi Å™ekla, že ji její partner naÅ¡tval, že si za poslední peníze koupil domů hada jako mazlíÄka. Potom se kamarádka dozvÄ›dÄ›la, že vůbec jejich dceÅ™i nezaplatil obÄ›dy ve Å¡kolce a druhé dceÅ™i ve Å¡kole. A byla z toho opravdu veliká mela. Tohle mi pÅ™iÅ¡lo také takové sobecké a nepraktické. A hlavnÄ› Å¡patné, protože když nejsou peníze, tak v první řadÄ› obstarám dÄ›ti a potom si koupím nÄ›jakého domácího mazlíÄka. Domácí mazlíÄek mu stejnÄ› za půl roku chcípl, takže Å¡koda penÄ›z. Had stál tÅ™i tisíce korun. Myslím si, že je to opravdu zbyteÄné. DneÅ¡ní hadi nejsou tak drazí, a když si koupíte od chovatele nÄ›jakého hada, tak zaplatíte tÅ™eba za nÄ›j pouze tisíc korun. Záleží ale na vás, jaký druh hada vy chcete. 

Podle mého názoru bez penÄ›z by to v dneÅ¡ní dobÄ› vůbec neÅ¡lo. Peníze jsou podle mého názoru velice důležité. Já…