S našimi profesionálními službami Vás elektrozařízení nedostane na lopatky


Chystáte se na rekonstrukci? Budete stavÄ›t? Na prvním místÄ› se bezesporu budete poohlížet po Å¡ikovném Å™emeslníkovi, který Vám veÅ¡keré stavební práce zrealizuje rychle, kvalitnÄ› a bez komplikací. V souvislosti s montáží elektrických rozvodů a zapojením elektrických spotÅ™ebiÄů je vÅ¡ak potÅ™eba mít na pamÄ›ti nejen praktickou Äást výstavby. SpoleÄnost specializovaná na revize výchozí i pravidelné Vám díky svým kvalifikaÄním dovednostem a profesionalitÄ› v oboru vytváření revizních zpráv pro stavební úřady i další organizace zajistí teoretickou základnu.

Požár? Poranění proudem? Díky naší kontrole nic takového nehrozí!

Kvalifikované revize elektroinstalace, rozvodů, osvÄ›tlení, ruÄního nářadí, domácích elektrických spotÅ™ebiÄů, hromosvodů i dalších přístrojů, využívajících jako zdroj své Äinnosti elektrickou energii, zaruÄuje certifikovaná spoleÄnost. Nabídka profesionálních revizních služeb je urÄena nejen vÅ¡em stavebníkům, ale také provozovatelům elektrických zařízení ve firmách, jimž ze zákona vzniká neodkladná povinnost monitoring jako prevenci požáru a úrazu elektrickým proudem zajistit.

Chystáte se na rekonstrukci? Budete stavÄ›t? Na prvním místÄ› se bezesporu budete poohlížet po Å¡ikovném Å™emeslníkovi, který Vám veÅ¡keré stavební…