Škaredé hádky


Někdy vztahy v rodině anebo i mezi přáteli a nedej bože v zaměstnání jsou opravdu hodně smutné a někdy vážně ubohé. Já si vzpomínám, jak jsem dříve nevycházela vůbec se svými kolegyněmi. My jsme pracovaly v nemocnici, byly jsme ošetřovatelky a potom jsme ještě přestoupily do nového zaměstnání, a to do senior centra. Jenomže vám řeknou, že ještě v nemocnici, kde jsme pracovaly jako ošetřovatelky, tak to bylo opravdu hrozné. Ona už tam byla taková parta holek a věřte mi, že když přijdete do nějaké party holek, tak někdy to bývá opravdu hodně složité, protože většina žen takhle v partě je hodně zákeřných a já se tomu nedivím, protože si vzpomínám na sebe.

Snažím se být hodně klidná.

Když jsem jeÅ¡tÄ› byla opravdu mladá a byla jsem teenager, tak jsem také vždycky do své party v okolí nechtÄ›la pÅ™ijmout žádnou jinou holku. Řeknu vám, že takovéto vztahy nejsou vůbec pÄ›kné a myslím si, že každý ÄlovÄ›k by si mÄ›l prvnÄ› uvÄ›domit a pÅ™emýšlet, než tÅ™eba nÄ›co Å™ekne, protože Å¡patné slovo už nejde vzít zpátky. JednoduÅ¡e, když už nÄ›co Å™eknete a je to Å¡patné a smutné, a nÄ›koho to urazí, tak věřte, že potom to vzít nejde zpátky. Proto opravdu doporuÄuji vÅ¡em, aby se snažili udržovat co nejlepší vztahy.

Děti nesmí slyšet hádky.

Takové dobré vztahy, které budou vyhovovat opravdu vÅ¡em. Takové vztahy, které nikomu neublíží. Já chápu a rozumím tomu, že nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité. Navíc, když musíte vycházet se svým bývalým partnerem, který vás tÅ™eba podvádÄ›l anebo vám hodnÄ› ubližoval. Jenomže když máte potom malé dÄ›ti, tak pro jejich dobro bude nejlepší, když vy se svým bývalým partnerem budete udržovat opravdu dobré vztahy, aby vaÅ¡e dÄ›ti nevidÄ›ly, že se hádáte. Já si myslím, že žádné dítÄ› by nechtÄ›lo, aby vidÄ›lo, že otec ubližuje mamince anebo maminka, že ubližuje jeho tátovi. Proto je nejlepší, abyste se kousli do jazyka, abyste se zdrželi vÅ¡ech pomluv anebo nÄ›Äeho podobného. A vÄ›dÄ›li byste, že péÄe o dítÄ› je v tomhle smÄ›ru opravdu na prvním místÄ›. 

NÄ›kdy vztahy v rodinÄ› anebo i mezi přáteli a nedej bože v zamÄ›stnání jsou opravdu hodnÄ› smutné a nÄ›kdy vážnÄ›…