Máyové a kultura


Kultura mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› zajímala. Kultura mÄ› baví, jenomže nyní nemám na mysli jako kino a divadlo, ale spíše takovou tu jinou kulturu, takovou kulturu cizích míst a mÄ›st a nebo také zemí. Vždycky jsem chtÄ›la jezdit do tÄ›ch jihovýchodních zemí a nebo také do Asie a do Afriky. Tohle by mÄ› opravdu hodnÄ› zajímalo. Jenomže také mnoho lidí mi Å™eklo, že tyto zemÄ› jsou velice nebezpeÄné, že tÅ™eba asijské nebo africké zemÄ› mohou být nebezpeÄné.

Líbí se mi starověká místa.

Já o tomhle samozÅ™ejmÄ› vím a také mnoho lidí mi Å™eklo, že pokud bych chtÄ›la se podívat na kulturu tÅ™eba nÄ›kam do Asie, že bych také musela mít vÅ¡echna potÅ™ebná oÄkování. Tohle samozÅ™ejmÄ› chápu, protože sama bych se bála jet nÄ›kam do cizí zemÄ› za kulturou, kdybych nebyla vůbec oÄkovaná. Také bych jeÅ¡tÄ› chtÄ›la zmínit, že v Guatelmale objevila jedna Äeská expedice krásné mayské mÄ›sto. VidÄ›li jste o tom? Tohle musela být opravdu perfektní a zajímavá kultura. Tato kultura mÄ› baví. SamozÅ™ejmÄ› že také chodím moc ráda do kina a do divadla, ale když to tak vezmu, tak kultura a kulturní dÄ›dictví jako například v Guatemale, to musí být opravdu perfektní. To musí být opravdu perfektní zážitek.

Každá kultura má něco svého.

Opravdu závidím této expedici, že se může podílet na tomto výzkumu. Prý je to za posledních padesát let opravdu nejvÄ›tší a nejúžasnÄ›jší objev. Je to perfektní objev mayského mÄ›sta. Dokonce jsem slyÅ¡ela s jedním pánem, s tím vedoucím expedice rozhovor v televizi. A dokonce byl na tÅ™ech stanicích, kde dÄ›lal opravdu dlouhé rozhovory. Na tohle jsem se musela dívat, protože i tohle mÄ› velice zajímá. Dokonce i mojí maminku, která má i dvě knihy o mayské civilizaci. Maminka Å™ekla, že kdyby mÄ›la jedno přání, které by se jí splnilo, tak bych chtÄ›la do Egypta a nebo právÄ› na Guatemalu, aby se podívala na kulturu minského dÄ›dictví. UrÄitÄ› věřím tomu, že každá zemÄ› a každé místo má své krásné kulturní dÄ›dictví.  

Kultura mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› zajímala. Kultura mÄ› baví, jenomže nyní nemám na mysli jako kino a divadlo, ale spíše…