Proč se podceňujeme


KráČlovÄ›k by si mÄ›l sám sebe vážit a mít takové to zdravé sebevÄ›domí. Jenže co když se spíše podceňuje a považuje se za Å¡karedého? Na svÄ›tÄ› plno lidí trpí malým sebevÄ›domím. ÄŒasto jsou to ženy, nebo dokonce i muži, kteří by ztrátou sebevÄ›domí trpÄ›t vůbec nemuseli. Na první pohled si Å™eknete, že takový muž nebo žena musí mít dostateÄné sebevÄ›domí. Možná si o nich i pomyslíte, že jsou na vysokých pracovních pozicích. S pracovní pozicí to ale nemá skoro nic spoleÄného. Jde o to, že můžete mít nízké sebevÄ›domí, i když jste Å™editelka firmy. Na tom nezáleží. Mohlo se stát nÄ›co v dÄ›tství, co ÄlovÄ›ka negativnÄ› ovlivnilo a pÅ™imÄ›lo ho si myslet, že není hezký. Nízké sebevÄ›domí může mít Äasto koÅ™eny v dÄ›tství, kdy ho tÅ™eba rodiÄe vůbec nechválili a on mÄ›l pak pocit, že je odstrÄený a nechtÄ›ný.

stesti

AÅ¥ už se jedná o jakéhokoliv ÄlovÄ›ka, mÄ›l by si uvÄ›domit, že každý ÄlovÄ›k je krásný. Čímkoliv. NÄ›kdo vyniká vzhledem, nÄ›kdo zase má krásné srdce. NÄ›kdo obojí. Proto je dobré uvÄ›domit si, že máme svoji cenu a nepodceňovat se. Když nám nÄ›kdo bude říkat, že jsme oÅ¡kliví, neposlouchat jej. To, co říká, ve skuteÄnosti vypovídá o nÄ›m samotném, ne o nás. Takový ÄlovÄ›k, který se nám toto snaží namluvit, má mindráky sám ze sebe. Když nám Å™ekne nÄ›co hnusného a my tomu uvěříme, jemu se „uleví“.

usmev

Ale jen tak naoko. Taky jsem kdysi trpÄ›la nízkým sebevÄ›domím a rozhodnÄ› jsem se pořád podceňovala. Ve Å¡kole jsem nebyla oblíbená a nezapadala jsem od urÄité doby do kolektivu. StraÅ¡nÄ› mÄ› to trápilo a Äím delší dobu se se mnou nikdo nebavil, tím více jsem se cítila blbÄ› a stísnÄ›nÄ›. Nakonec to dopadlo tak, že jsem kvůli tomu nedodÄ›lala ani vysokou Å¡kolu, protože kolektiv mÄ› nebral.TeÄ už bych Å¡la do Å¡koly jenom tehdy, když bych mÄ›la dálkové studium. Ale moje sebevÄ›domí už je lepší a už se nepodceňuji. NaÅ¡la jsem si kamarádky a mám se ráda.

KráČlovÄ›k by si mÄ›l sám sebe vážit a mít takové to zdravé sebevÄ›domí. Jenže co když se spíše podceňuje a…