Krása je pouze v lidské duši


Krása není jenom, když se podíváme na nÄ›jaký strom, na nÄ›jaký dům, na nÄ›jaké auto nebo na cokoliv jiného. Krása je pÅ™evážnÄ› hlavnÄ› v naší duÅ¡i. Protože naÅ¡e duÅ¡e vypovídá o tom, jací jsme, i když prostÄ› druhý ÄlovÄ›k nevidí do naší duÅ¡e ani do naší mysli. Tak nÄ›kdy je to takové těžké, protože prostÄ› si myslím, že každý ÄlovÄ›k by chtÄ›l vidÄ›t tÅ™eba do druhého ÄlovÄ›ka. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že já bych straÅ¡nÄ› chtÄ›la vidÄ›t do druhých lidí, co si tÅ™eba myslí, když si tÅ™eba povídáme, a najednou tÅ™eba, když prostÄ› se oddÄ›líme a odejdeme prostÄ› domů, tak prostÄ› by mÄ› zajímalo, co si ten druhý tÅ™eba v hlavÄ› říká, to, co jsme tÅ™eba prožívali, to, o Äem jsme se bavili. Jak to vnímá.

Krása

Protože opravdu ta mysl toho ÄlovÄ›ka je opravdu velice nepochopitelná. A hlavnÄ› je to velice až takové nároÄné tu mysl pochopit, protože opravdu každý ÄlovÄ›k vÅ¡echno vnímá jinak, každý má jiný mozek, jiné myÅ¡lenky. Proto je prostÄ› urÄitÄ› dobré, kdyby ÄlovÄ›k vÄ›dÄ›l, jaké to je, kdyby vidÄ›l do té druhé mysli toho ÄlovÄ›ka, ale bohužel to nelze, protože je opravdu, my si můžeme jenom nÄ›co domnívat, co si ten druhý ÄlovÄ›k myslí. Ale rozhodnÄ› by to bylo urÄitÄ› fajn, když jsme vÄ›dÄ›li, ten si o nás Å™ekl tamto, a ten tamto. Takže já si urÄitÄ› myslím, že sice mi do hlavy druhých lidí nevidíme, ale na druhou stranu zase urÄitÄ› troÅ¡ku vnímáme toho ÄlovÄ›ka pohledem, nebo tÄ›mi rysy toho obliÄeje, jak na nás tÅ™eba působí.

Krása

NÄ›kdo nám může být tÅ™eba sympatický, nikdo nesympatický, ale prostÄ› ta krása je vÅ¡ude, prostÄ› hlavnÄ› v té duÅ¡i. Protože opravdu duÅ¡e ÄlovÄ›ka je nejkrásnÄ›jší na svÄ›tÄ›, a to nikdo opravdu nezmÄ›ní, a hlavnÄ› cokoliv je krásné. Ale ta duÅ¡e nejvíc toho ÄlovÄ›ka, protože lidé dÄ›lají i dobré skutky, anebo když prostÄ› máte takový dům nebo takové ty hmotné vÄ›ci, tak prostÄ› se to nedá srovnávat s tou lidskou duší, protože lidská duÅ¡e je opravdu úplnÄ› nÄ›co jiného, a nedá se vůbec s niÄím srovnávat. Protože opravdu lidská duÅ¡e je nÄ›Äím nepopsatelným, jedineÄným, co prostÄ› ty hmotné vÄ›ci prostÄ› nemají.

Krása není jenom, když se podíváme na nÄ›jaký strom, na nÄ›jaký dům, na nÄ›jaké auto nebo na cokoliv jiného. Krása…